زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

۷ نتیجه

 • آنلاین
  تير ۱۳۹۸
  نصرت اله دهقانی
  نصرت اله دهقانی

  مشاور رسمی مالیاتی

  مرکزی - اراك

  زمان پاسخگویی حداکثر ۳ ساعت

  نرخ پایه جهت مشاوره و انجام امور مرتبط با: پیش ثبت نام کد اقتصادی 25 هزار تومان- ثبت نام کد اقتصادی 20 هزار تومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی 100 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول 100 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه دوم 90 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه سوم 25 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه املاک 55 هزارتومان (به ازای هر ملک اجاری اضافی 8 هزار تومان)- مشاوره و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده 35 هزارتومان

  اطلاعات بیشتر
 • آنلاین
  تير ۱۳۹۸
  محمد قبول
  محمد قبول

  حسابدار رسمی

  تهران - تهران

  زمان پاسخگویی حداکثر ۳ ساعت

  نرخ پایه جهت مشاوره و انجام امور مرتبط با: پیش ثبت نام کد اقتصادی 25 هزار تومان- ثبت نام کد اقتصادی 20 هزار تومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی 100 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول 100 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه دوم 90 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه سوم 25 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه املاک 55 هزارتومان (به ازای هر ملک اجاری اضافی 8 هزار تومان)- مشاوره و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده 35 هزارتومان

  اطلاعات بیشتر
 • آنلاین
  تير ۱۳۹۸
  ابراهیم بیاتی
  ابراهیم بیاتی

  مشاور رسمی مالیاتی

  مرکزی - اراك

  زمان پاسخگویی حداکثر ۳ ساعت

  نرخ پایه جهت مشاوره و انجام امور مرتبط با: پیش ثبت نام کد اقتصادی 25 هزار تومان- ثبت نام کد اقتصادی 20 هزار تومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی 100 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول 100 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه دوم 90 هزارتومان- مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه سوم 25 هزارتومان-مشاوره و ثبت اظهارنامه املاک 55 هزارتومان (به ازای هر ملک اجاری اضافی 8 هزار تومان)-مشاوره و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده 35 هزارتومان

  اطلاعات بیشتر
 • آنلاین
  آبان ۱۳۹۷
  اکبر شریفی
  اکبر شریفی

  مدیر مالی

  فارس - شیراز

   

  فوق لیسانس حسابداری مشاوره حسابداری، مدیریت مالی و مالیاتی درامور مالیاتی شرکتها ، اشخاص حقیقی، ثبت شرکتها-، کداقتصادی ،معاملات فصلی (169مکرر)،تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و حقیقی، ارایه لیست حقوق دارایی و بیمه،ثبت نام درسامانه و ارایه اظهارنامه ارزش افزوده و دریافت گواهی ثبت نام ارزش افزوده، تحریر دفاتر قانونی (روزنامه وکل)،تنظیم لوایح مالیاتی وارزش افزوده

  اطلاعات بیشتر
 • آنلاین
  تير ۱۳۹۸
  مهندس آرش آذرنیوش
  مهندس آرش آذرنیوش

  مدیر مالی

  ‌آذربایجان غربی - سلماس

   

  عضو رسمی مهندسان کنترل ایران عضو رسمی حسابرسی ایران عضو مدیریت دولتی ایران مدیر عامل موسسه محاسبان شریف عضو رسمی حقوق ادارای ایران

  اطلاعات بیشتر