زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

رئیس حسابداری شرکت فنی و مهندسی آشیان سازان ره پویا،
ارائه خدمات مالی و مالیاتی از صفر تا صد
حضور و دفاع در جلسات رسیدگی مالیاتی و هیأت بدوی
حسابداری شرکتهای بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی ، پیمانکاری و...
کد اقتصادی صفر تا صد
ارزش افزوده صفر تا صد
گزارش فصلی صفر تا صد
اظهارنامه عملکرد صفر تا صد
طراحی و ارائه کدینگ حسابداری
مشاوره کسب و کار
مشاوره سیستمهای مالی و بهبود کنترل داخلی
مشاوره مالیاتی
و....
0912-6002364

برنامه ساعات پاسخگویی

خدمات_مشاوره مالی و مالیاتی

0912-6002364

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی
شناسه تلگرام: Telegram.me\\mahbodmoshiri