زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

عضو رسمی مهندسان کنترل ایران
عضو رسمی حسابرسی ایران
عضو مدیریت دولتی ایران
مدیر عامل موسسه محاسبان شریف
عضو رسمی حقوق ادارای ایران

برنامه ساعات پاسخگویی

عضو رسمی مهندسان کنترل ایران
عضو رسمی حسابرسی ایران
عضو مدیریت دولتی ایران
مدیر عامل موسسه محاسبان شریف
عضو رسمی حقوق ادارای ایران

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی