زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

عضو جامعه مشاوران رسمی سازمان امور مالیاتی کشور
معاون بازنشسته درآمدهای مالیاتی
بیش از 34 سال سابقه خدمت درسازمان امور مالیاتی

برنامه ساعات پاسخگویی

نرخ پایه جهت مشاوره و انجام امور مرتبط با:
پیش ثبت نام کد اقتصادی 25 هزار تومان-
ثبت نام کد اقتصادی 20 هزار تومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی 100 هزارتومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول 100 هزارتومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه دوم 90 هزارتومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه سوم 25 هزارتومان-
مشاوره و ثبت اظهارنامه املاک 55 هزارتومان (به ازای هر ملک اجاری اضافی 8 هزار تومان)-
مشاوره و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده 35 هزارتومان

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی
شماره پروانه: 1568