زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

انجام پروژه های مالی و مالیاتی انواع شرکت های تولیدی ، پیمانکاری و خدماتی و همچنین بازرگانی مانند شرکت فیض آسفالت واوان ، شرکت فیروزه درخشان آسمان، شرکت پیک کالارسان پیشتاز، شرکت گریوه کان و ...

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی