زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

مدیرعامل شرکت حسابداری پویش ارقام کویر، مدیر مالی شرکتهای متعدد پیمانکاری، سابقه بیش از 5 سال کار مالی مالیاتی و مشاوره

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد