زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

کارشناس ارشد مالیاتی (بازنشسته سازمان امور مالیاتی خراسان)
ممیز مالیاتی
کمک ممیز مالیاتی
مدیر موسسه مالی مالیاتی معیار سنجش ارقام رهیاب خراسان رضوی
مدرس قوانین مالیاتی سازمان نظام مهندسی -انجمن صنفی مهندسان مکانیک مشهد
مدرس قوانین مالیاتی شهرک صنعتی توس مشهد

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره پروانه: 5048
وب سایت: Www.taxrahyab.blogfa.com
شناسه تلگرام: @taxrahyab