زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

مدير مالي
مشاور مالياتي
نماينده بند 3 ماده 244
مدرس و مشاور مالياتي اتاق اصناف نيشابور

برنامه ساعات پاسخگویی

اشخاص حقيقي - اشخاص حقوقي - ارزش افزوده

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شناسه تلگرام: @j1362l