زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

یکسال تآسیس شرکت و 10 سال مدیرمالی شرکتهای پیمانکاری تولیدی هواپیمایی و خدماتی

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی