زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

از سال 1379 در مشاغل حسابداری و مالی ، در حال حاضر مشاور مالی ومالیاتی شرکتها و مدیر عامل موسسه حسابداری
آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم،ارزش افزوده،قانون تجارت،استانداردهای حسابداری و حسابرسی

برنامه ساعات پاسخگویی

فوق لیسانس حسابداری
مشاوره حسابداری، مدیریت مالی و مالیاتی درامور مالیاتی شرکتها ، اشخاص حقیقی، ثبت شرکتها-، کداقتصادی ،معاملات فصلی (169مکرر)،تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و حقیقی، ارایه لیست حقوق دارایی و بیمه،ثبت نام درسامانه و ارایه اظهارنامه ارزش افزوده و دریافت گواهی ثبت نام ارزش افزوده، تحریر دفاتر قانونی (روزنامه وکل)،تنظیم لوایح مالیاتی وارزش افزوده

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد