زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

موسسه خدمات اقتصاد از سال 91 مشغول به خدمات رسانی به مودیان مالیاتی در امور طرح جامع مالیاتی و امور مالی، مالیاتی می باشد که میتواند یارای شما مودی گرامی در امورمالیاتی بخصوص در طرح جامع مالیاتی باشد .

برنامه ساعات پاسخگویی

امور مشاوره راهنمایی مسائل مالیاتی عملکرد و طرح جامع امور مالیاتی، امور نقل و انتقال املاک ، حق واگذاری، اظهارنامه، صورت معاملات فصلی، امور ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده و... امور مرتبط با سازمان امور مالیاتی

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی