زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

خلاصه رزومه

موسسه خدمات اقتصاد از سال 91 مشغول به خدمات رسانی به مودیان مالیاتی در امور طرح جامع مالیاتی و امور مالی، مالیاتی می باشد که میتواند یارای شما مودی گرامی در امورمالیاتی بخصوص در طرح جامع مالیاتی باشد .

تخصص‌ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی